Strona główna  /  Miernik grubości słoniny

Miernik grubości słoniny

Strona główna » Miernik grubości słoniny

        ZASADY EKSPLOATACJI APARATU RENCO LEAN – MEATER

Renco Lean-Meater dokonuje pomiaru grubości warstwy tłuszczu na żywych świniach za pomocą ultradźwięków. Jest przenośnym, w metalowej obudowie aparatem, zasilanym akumulatorem NIMH.
 Szkolenie nie jest wymagane.

Jak działa L – M.

L-M  oddziaływuje przez skórę świni za pomocą impulsów dźwiękowych wysokiej częstotliwości, zwanych ultradźwiękami, które przenikają w głąb ciała zwierzęcia. Ultradźwięki są odbijane od wewnętrznych powierzchni skóry, tłuszczu i innych tkanek świni. L-M rejestruje odbicie fali ultradźwięków i określa, które odbicia powracają ze skóry, warstwy tłuszczu lub innych tkanek. Odbicie tylko od skóry plus warstw tłuszczu zostają policzone i odczyt całkowitej grubości warstwy zostaje wyświetlony w milimetrach. Czerwona lampka
z lewej strony oznacza, że kontakt sondy ze skórą jest dobry i odczyt jest prawidłowy.

Dlaczego mamy przełącznik „trzeciej warstwy”.

Wszystkie świnie mają genetyczną skłonność do trzeciej warstwy tłuszczu. Gdy świnia rośnie, tłuszcz jest odkładany w dwóch górnych warstwach, trzecia warstwa nie będzie miała zawartości tłuszczu aż do późniejszego okresu życia świni. Gdy trzecia warstwa tłuszczu uformuje się, można mierzyć grubość wszystkich trzech warstw. Nie należy dokonywać pomiaru trzech warstw tłuszczu ponad łopatką lub szynką – pomiary mogą być niedokładne.

Jak posługiwać się Renco Lean – Meater.

1.Ładowarką należy naładować akumulatory L-M, na 16 godzin przed pierwszym użyciem. Po każdorazowym zakończeniu pracy aparatu, należy ponownie naładować akumulatory stosując zasadę – czas ładowania musi być trzy razy dłuższy od czasu pracy. Taka eksploatacja aparatu zapewni jego długą żywotność. Gdy akumulator jest wyładowany, czytnik zacznie migotać lub nie wyświetli się.
2.Najdokładniejsze miejsce mierzenia grubości warstwy tłuszczu znajduje się przesuwając palce do przodu wzdłuż boku świni, do momentu gdy wyczuje się ostatnie żebro, wtedy należy umieścić sondę w tym miejscu na rysunku oznaczonym pkt. B, 65 mm w dół od linii kręgosłupa. Natrzyj skórę olejem jadalnym. Musi być zachowany dobry kontakt sondy ze skórą, aby ultradźwięki przeszły przez skórę świni i wróciły do L-M. Dla wykonania pomiaru, przyłóż sondę do badanego miejsca, lekko uciskając porusz sondę, aby wycisnąć pęcherzyki powietrza znajdujące się pomiędzy sondą a skórą. Bardzo ważne aby sonda była trzymana prostopadle do skóry. Pomiar będzie niedokładny jeśli sonda będzie umieszczona pod kątem. Następnie należy nacisnąć przycisk na aparacie i odczytać wynik. Gdy czerwona lampka po lewej stronie wyświetlacza świeci, odczyt jest prawidłowy. Gdy lampka nie świeci się oznacza to, że kontakt ze skórą jest słaby. Należy użyć więcej oleju i potrzeć sondą, aby usunąć pęcherzyki powietrza i upewnić się czy sondo ustawiona jest prostopadle do skóry. Przygotowanie miejsca umieszczenia sondy jest bardzo ważne w celu uzyskania prawidłowych pomiarów.
3.Pierwszy odczyt powinien być wykonany przy przełączniku selekcji warstwy nastawionym na 3. Aparat zmierzy całkowitą grubość trzeciej warstwy tłuszczu. Gdy nie ma trzeciej warstwy lampka nie zapali się. W takim przypadku należy postępować następująco: wyłączyć aparat, nastawić przełącznik selekcji warstwy na 2, włączyć aparat. Czerwona lampka zapali się gdy L-M wykryje i zmierzy całkowitą grubość dwóch warstw tłuszczu. L-M pokaże nowy pomiar. Odczyt będzie pozostawał do chwili, gdy nowy odczyt będzie wykryty. Małe nieregularności w tkance tłuszczowej mogą blokować strumień dźwięku powodując, że strumień dźwięku ominie przeszkodę i właściwy odczyt ukaże się. Warstwy tłuszczu nie są jednakowo grube. W związku z tym przeciętna kilku odczytów na przyległych miejscach zapewni największą dokładność. Początkowy odczyt nie ma znaczenia. Pomiar jest prawidłowy tylko wtedy, gdy lampka (kropka przy cyfrze) świeci się. Dokładność odczytu wynosi +/- 1 mm. Zakres użytkowy: 5 – 35 mm.
4.Starsze zwierzęta ze zrogowaciałą skórą wymagają dokładniejszego oczyszczenia skóry, aby osiągnąć lepszy kontakt sondy z podskórną żywą tkanką. Gdy jest to niezbędne należy usunąć owłosienie w miejscu badania, zwilżyć skórę gorącą wodą, następnie posmarować to miejsce olejem i pozwolić na wsiąknięcie na 1 – 2 minuty przed pomiarem. Młode świnie mają miękką skórę i nie wymagają przygotowania miejsca pomiaru.
Dlaczego mierzymy za ostatnim żebrem.

Tylko miejsce B (ostatnie żebro) da dokładny pomiar trzech warstw tłuszczu. Wiele świń ma w młodszym wieku cienką trzecią warstwę tłuszczu. Gdy z wiekiem przybierają na wadze trzecia warstwa staje się grubsza i szeroko rozłożona w ciele. Miejsce B jest zazwyczaj używane do sondowania metalową linią i pokazuje najlepsze korelacje z otaczającym szkielet przyrostem.
Z powodu mięśnia trapezowego na łopatce (fałszywe chude mięso) pomiar w miejscu C jest trudniejszy i nie odpowiada rzeczywistości.
Miejsce A da dokładny pomiar dla dwóch warstw tłuszczu, ale może nie dać dokładnego pomiaru dla trzech warstw tłuszczu z powodu tkanki mięśniowej znajdującej się poniżej.
Wartości uzyskane za pomocą aparatów ultradźwiękowych na żywych zwierzętach będą generalnie mierzyły o 10% mniej niż pomierzone w rzeźni, ponieważ miejsca pomiarów są nieco różne, mięso z uboju jest zniekształcone.
Dla porównania grubości tłuszczu pomiędzy zwierzętami o różnych wagach pomiary powinny być odnoszone do standardu 100 kg.
Dogodna formuła do zastosowania, która jest dowodna (przekonywująca) dla świń 100 kg - +/- 15 kg.
Pomiar tłuszczu x faktor:
Faktor = 1,275 + [(0,0033x(waga) – 0,0000605x(waga)2)]

L-M jest zasilany przez zestaw akumulatorów NIMH, który jest przeznaczony na 1000 ładowań. Zestawy akumulatorów są specjalnie zaprojektowane do wysokiej wydajności działania.
Akumulatory powinny być wymieniane wyłącznie w serwisie, ponieważ są podłączone na stałe.

UWAGA !!!
Nie używać aparatu podczas ładowania.

BALTIPOL Sp. z o.o.

SIEDZIBA FIRMY

ul. ZWM 7/41
02-786 Warszawa

tel: 22 780 43 12

e-mail:

KRS 0000147839
REGON 010213900
Kapital zalozycielski 50 000 zł
Rok zalozenia 1993